UNLEASHED-Where life dwells CD – 陰府門 Pub Metal Shop - No.1 Heavy Metal Shop in Taiwan
icon-search
icon-search
  • 71AY1gRaGjL._SL1084_

UNLEASHED-Where life dwells CD

NT$ 470.00
- +
icon-bag Add to Cart
Home

Country : Sweden

Genre : Death metal

Release date : May 1st, 1992

Version desc . : 1 CD / Reissue 2011

2011年重發版本,包括1991年專輯"Where No Life Dwells" 和 稀有歌曲

在九零年代初,死亡金屬的誕生,每個國家/地區大量出現死亡金屬樂團,特別在瑞典對於死亡金屬的迷戀,出產了瑞典四大老學校死亡金屬分別是:Unleashed 、Dismember、Grave、Entombed,這四個團分別在1990~1991期間發行了首張專輯:不僅掀起了一股死亡風:也奠定了在死亡金屬中的地位。"Where No Life Dwells"便是Unleashed 的首張專輯:這張專輯簡直是瑞典死亡金屬的一塊寶:幾乎沒有任何的金屬樂手可以做出像Unleashed 死亡金屬的經典與強度,這是樂團最經典的專輯。音樂非常沉重、快速和激烈,足夠的旋律維持了深處的邪惡聲音。專輯以民謠吉他做序曲,開啟了深埋許久的邪惡尖叫聲"Dead Forever "。

不要把好的RIFF稱為旋律,在這裡沒有旋律的音符,只有正規老派瑞典的風格,聽起來像活人從墳墓爬出來的死亡氣息。此專輯唯一的缺點就是許多歌曲的結構都很像,但Unleashed的邪惡風格至今仍是許多金屬團無法達到的氣氛,特別是現今世道。


Tracklist :

1.    Where No Life Dwells    0:47

2.    Dead Forever    3:00

3.    Before The Creation Of Time    3:48

4.    For They Shall Be Slain    3:20

5.    If They Had Eyes    3:52

6.    The Dark One    3:39

7.    Into Glory Ride    3:20

8.    ... And The Laughter Has Died    3:22

9.    Unleashed    3:25

10.    Violent Exstacy    3:13

11.    Where Life Ends    4:57

Rare Bonus Tracks

12.    The Dark One    3:48

13.    If They Had Eyes    3:38

14.    Dead Forever    3:06

15.    Unleashed    3:23

16.    Where Life Ends    4:52

17.    The Utter Dark Revenge    3:43

18.    Violent Ecstasy    3:18

Video1    Before The Creation Of Time    

Video2    The One Insane

Your cart is currently empty.
Continue shopping